Toimitusjohtajan vuosikatsaus

Muutoksien vuosi 2021

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy on käynyt vuonna 2021 läpi useita merkittäviä muutoksia toiminnassaan. Toimintatapoja on kehitetty ja tuotu nykyaikaan sähköisillä ohjausjärjestelmillä. Tämä on aiheuttanut kaikille merkittäviä muutoksia työtehtäviin ja työnmäärä on ollut huomattava, johon kaikki ovat esimerkillisesti osallistuneet. Pelkästään muutoksia käytettäviin järjestelmiin on ollut useita. Alla on mainittuna suurimmat muutokset toiminnassa.

  • Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n omana talouspalveluna hoidettujen yhtiöiden kirjanpito siirrettiin tilitoimistolle 1.1.2021. Muutos vaati tietojensiirtoa, käyttöliittymiä, uusia toimintamalleja sekä aktiivista yhteistyötä tilitoimiston kanssa toimintojen yhteen saattamiseksi.
  • Käyttöön otettiin kiinteistöjen hallintaan Granlund Managerin sähköinen huoltokirja. Uuteen järjestelmään on viety merkittävimmät kohteet, jotta vikailmoitukset, PTS-suunnitelmat ja huoltotoimintojen seuranta on paremmin hallittavissa. Käyttöoikeuksia voidaan jakaa tarpeen mukaan yhteistyökumppaneille.
  • Lisäksi kiinteistöihin liittyvän tiedon hallintaan otettiin käyttöön SokoPro – dokumenttien hallintajärjestelmä. Hallintajärjestelmään on viety kiinteistöihin liittyviä dokumentteja, jotka on muutettu sähköiseen muotoon. Jatkossa tiedot tallennetaan suunnitelmallisesti identtiseen kansiojärjestelmään, jotta kaikki tieto on kaikkien saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttöoikeuksia voidaan jakaa tarpeen mukaan yhteistyökumppaneille.
  • Yksi suuri asiakokonaisuus on ollut yrityksen liiketoimintastrategian luominen ja päivitys yhteistyössä henkilöstön, yhtiön hallituksen ja kaupungin omistajaohjauksen kanssa.
  • Yhtiölle on muodostettu vuoden aikana kiinteistöstrategia, joka on tuotu osaksi päivittäistä päätöksentekoa. Kiinteistöstrategiassa muodostettiin kiinteistösalkutus, jonka perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteitä ja priorisoidaan kiinteistökohtaisesti toimenpiteitä.
  • Vuokraustoimintaa on kehitetty muutosten keskellä, tori ja kävelykatualueiden hallinta sekä vuokraus ovat olleet suunnitelmallisempaa, osallistuminen kehityshankkeisiin on ollut aktiivista ja työhyvinvointi parantunut.

Ylikylän monitoimitalo-hanke saatiin valmiiksi heinäkuun lopussa sovitun aikataulun mukaisesti. Elokuun alussa päiväkodin lapset pääsivät uusiin tiloihin ja pari viikkoa myöhemmin koululaiset saapuivat seuraksi. Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy toimi hankkeen rakennuttajana. Tämä oli yhtiön suurin rakennushanke tähän mennessä. Pääurakoitsijana toimi RovaLappi Rakennus Oy, maanrakennus-ja perustusurakasta vastasi Rakennusliike Jouko Pesonen Oy, putkiurakasta Are Oy, ilmanvaihtourakasta Tornion Ilmastointitekniikka Oy, sähköurakasta RTO Sähkö Oy, automaatiourakasta Lapin Automaatiopalvelu Oy ja piha-urakasta Kiinteistöhuolto ja Maanrakennus Martin Oy. Projektinjohtajana toimi WSP Finland Oy.

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n kiinteistöissä tehtiin tänä vuonna useita peruskorjaustyyppisiä korjauksia tiloihin sekä tilamuutoksia, joilla pyrittiin nostamaan vuokrattavien tilojen laatua ja parantamaan vuokralaisten hyvinvointia. Yhtenä hyvänä esimerkkinä onnistuneista tilamuutoksista oli Rovaniemen kaupungin neuvolalle tehdyt tilamuutokset Pulkamontien vuokratiloihin.

 

Haluan kiittää koko yhteistyöverkostoa poikkeuksellisesta vuodesta 2021.

 

Jan Palo

toimitusjohtaja


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia